Om Brusselsartdays.com

Om Brusselsartdays.com

Denne bloggen fokuserer på en meget spesifikk nisje, nemlig refinansiering av gjeld.

Det er dessverre et økende problem, i hvert fall foreløpig, at folk tar opp gjeld de ikke klarer håndtere. ”Foreløpig” fordi vi snart får et gjeldsregister i Norge, noe som vil redusere farene for gjeldsproblemer betraktelig.

Likevel vil behovet for å løse gjeldskriser, som er forårsaket av forbrukslån og kredittkort, være tilstede. Løsningen på denne typen problemer innbefatter som regel nettopp refinansiering.

Det betyr vanligvis at den dyre gjelden som skaper betalingsproblemene, samles i et større lån. Det nye lånet har normalt lavere rentekostnader. I tillegg vil antallet gebyrer reduseres. Dermed blir rentene og avdragene lettere å betale tilbake, noe som er det viktigste steget på veien ut av problemene.

Hvordan du går frem er noe du vil kunne lese om her. I tillegg til generelle tips og råd om refinansiering, vil vi vurdere de ulike lånetilbudene fra de forskjellige bankene.

Når det gjelder eventuelle omtaler, ber vi leserne våre huske at betingelser kan endres i ettertid av artikkelens publisering. Ikke ta for gitt at spesifikk informasjon du finner her, for eksempel priser på gebyrer, er gjeldende. Slike ting endres ofte hos bankene, og du bør alltid sjekke de konkrete betingelsene før du aksepterer et lånetilbud.

Bloggartiklene utarbeides av våre faste skribenter innen økonomifaget. Samtlige av de har relevant yrkeserfaring. Noen har i tillegg utdanning innen forbrukerøkonomi.